Ngày tốt làm nhà tháng 3 dương lịch 2021

AN Phát Home nhận thiết kế và thi công nội thất chung cư, biệt thự tại thành phố Vinh, Nghệ An. Dưới đây An Phát Home tổng hợp các ngày tốt trong tháng 3 dương lịch, phù hợp cho việc sửa nhà và làm nhà:

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Tý

Chọn ngày sửa nhà tháng 3 năm 2021, động thổ, làm nhà cho người tuổi: Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI  TÝ
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
3/3/202120/1 – Canh TuấtHoàng Đạo, trực Thành3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
9/3/202126/1 – Bính ThìnHoàng Đạo, trực Trừ3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Sửu

Xem ngày mở móng làm nhà tháng 3 năm 2021 cho người tuổi: Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu: Tháng 3-2021 không có ngày nào hợp nhất với tuổi Sửu để động thổ, sửa nhà.

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Dần

Xem ngày xây nhà mới 3/2021 cho người tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI DẦN
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
3/3/202120/1 – Canh TuấtHoàng Đạo, trực Thành3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
9/3/202126/1 – Bính ThìnHoàng Đạo, trực Trừ3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
12/3/202129/1 – Kỷ MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
24/3/202112/2 – Tân MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Mão

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3-2021 cho người tuổi: Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI MÃO
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
3/3/202120/1 – Canh TuấtHoàng Đạo, trực Thành3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
12/3/202129/1 – Kỷ MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
24/3/202112/2 – Tân MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Thìn

Chọn ngày động thổ tháng 3 năm 2021 cho người tuổi: Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn: Tháng 3-2021 không có ngày nào hợp nhất với tuổi Thìn để động thổ, sửa nhà.

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Tỵ

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3/2021 cho người tuổi: Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI TỴ
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
3/3/202120/1 – Canh TuấtHoàng Đạo, trực Thành3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
9/3/202126/1 – Bính ThìnHoàng Đạo, trực Trừ3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
12/3/202129/1 – Kỷ MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
24/3/202112/2 – Tân MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3-2021 cho người tuổi: Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI NGỌ
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
3/3/202120/1 – Canh TuấtHoàng Đạo, trực Thành3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
9/3/202126/1 – Bính ThìnHoàng Đạo, trực Trừ3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
12/3/202129/1 – Kỷ MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
24/3/202112/2 – Tân MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Mùi

Ngày tốt làm nhà tháng 3 năm 2021 cho người tuổi: Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI MÙI
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
12/3/202129/1 – Kỷ MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
24/3/202112/2 – Tân MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Thân

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3-2021 cho người tuổi: Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI THÂN
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
3/3/202120/1 – Canh TuấtHoàng Đạo, trực Thành3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
9/3/202126/1 – Bính ThìnHoàng Đạo, trực Trừ3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
12/3/202129/1 – Kỷ MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
24/3/202112/2 – Tân MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Dậu

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3/2021 cho người tuổi: Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI DẬU
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
9/3/202126/1 – Bính ThìnHoàng Đạo, trực Trừ3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
12/3/202129/1 – Kỷ MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
24/3/202112/2 – Tân MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Tuất

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3-2021 cho người tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI TUẤT
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
3/3/202120/1 – Canh TuấtHoàng Đạo, trực Thành3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 3 năm 2021 tuổi Hợi

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3/2021 cho người tuổi: Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi.

NGÀY ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ, SỬA NHÀ THÁNG 3-2021 HỢP TUỔI HỢI
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
3/3/202120/1 – Canh TuấtHoàng Đạo, trực Thành3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
9/3/202126/1 – Bính ThìnHoàng Đạo, trực Trừ3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
12/3/202129/1 – Kỷ MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
24/3/202112/2 – Tân MùiHoàng Đạo, trực Định3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *